Projecten

Ymere: CO2-pact

Energielabelsdirect.nl werkt al jarenlang samen met de woningcorporatie Ymere aan diverse projecten. Zo ook bij het CO2-pact. Ymere is een grote woningcorporatie met zo’n 70.000 sociale huurwoningen, in Amsterdam en omgeving. Zij staan voor de uitdaging om 80% van haar woningen te voorzien van een label B of beter voor 2025. Dit is het eerste doel van het CO2-pact. Een volgend doel is de gehele woningvoorraad in 2050 CO2-neutraal te hebben. Ymere is ambitieus maar ook realistisch; CO2-neutraal in 2050 kan niet in één keer; stapsgewijs wordt er verduurzaamd. Er wordt gestart met isoleren en ventileren om de energievraag te reduceren waardoor CO2-uitstoot kan worden verminderd. Hierdoor stijgt de energierekening minder snel voor de huurders. Een goed streven, waar Energielabelsdirect.nl Ymere graag bij ondersteunt.

Energie-Index

Energielabelsdirect.nl maakt gebouwanalyses van complexen en neemt van deelnemende woningen het energielabel op. Aan de hand hiervan geven onze adviseurs een verbeteradvies: met welke maatregelen kan label B behaald? Onze gevel – en dak partners toetsen ons advies op haalbaarheid. Na akkoord van Ymere worden de werkzaamheden uitgevoerd. Vervolgens melden wij na de werkzaamheden het energielabel opnieuw af bij de RVO.

Stek: Maatwerkadvies energieverbruik

Stek is een woningcorporatie met ongeveer 6700 woningen in Hillegom, Lisse en Teylingen. In 2020 verduurzaamde Stek haar woningvoorraad samen met Energielabelsdirect.nl. Tijdens dit traject fungeerden wij als onafhankelijk adviesbureau. Energielabelsdirect.nl maakte een afspraak met de bewoner óf kwam langs wanneer de woning leeg staat voor mutatie-onderhoud. De inspecteur neemt het energielabel op van de woning aan de hand van zo’n 150 kenmerken. De opname wordt vervolgens door onze adviseurs op kantoor gecontroleerd.

Maatregelen voor verduurzaming

Op basis van de gegevens die we ophalen uit de Energie-Index opnamen geeft Energielabelsdirect.nl advies over welke maatregelen nodig zijn om een woning te verduurzamen. Stek richt zich hierbij vaak op een label B. Wij rekenen als onafhankelijk adviesbureau de maatregelen door en geven vervolgens maatwerkadvies over welke maatregelen nodig zijn om een label B te behalen.

Stadgenoot: Vervaldata Energie-Index

Stadgenoot en Energielabelsdirect.nl werken al jarenlang samen aan een groot herlabelingstraject. Energielabelsdirect.nl neemt hierbij als onafhankelijk adviesbureau het energielabel (Energie-Index) op van alle woningen die in bezit zijn van de corporatie. Dit zijn in totaal meer dan 35.000 woningen in Amsterdam. Aangezien een energielabel 10 jaar geldig is, verlopen er dagelijks labels en staan we elke dag weer klaar om deze woningen te voorzien van een nieuw, geldig, energielabel. Hiermee voorkomen we dat Stadgenoot de huurprijs moet baseren op het zgn. bouwjaarlabel, wat vrijwel altijd ongunstiger uit zal pakken.

Opname Energie-Index

Energielabelsdirect.nl neemt, na het maken van een afspraak met de bewoner, het energielabel op aan de hand van zo’n 150 kenmerken in een woning. Bij grotere complexen hoeven vaak niet alle woningen te worden opgenomen, wat kosten bespaard en overlast voor huurders tot een minimum beperkt. De opname wordt vervolgens door onze adviseurs gecontroleerd. Met deze gegevens bepalen we de juiste Energie-Index.

Advies en besparing

Energielabelsdirect.nl is BRL9500 gecertificeerd en op de hoogte van veranderingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Aan de hand van de Energie-Index krijgt Stadgenoot inzicht in het gemiddelde (theoretische) energieverbruik van haar gehele woningvoorraad. Indien gewenst geven wij advies over welke maatregelen nodig zijn om een woning te verduurzamen. Op deze manier kan Stadgenoot sturen op een duurzame woningvoorraad en blijft de energierekening voor de huurders van Stadgenoot in de toekomst betaalbaar.

Stato: Ruitersteeg Alkmaar

Stato Vastgoedmanagement B.V. is een gespecialiseerd vastgoedbeheerder uit Alkmaar. De vastgoedportefeuille van Stato bestaat uit woningen en commercieel vastgoed. Energielabelsdirect.nl werkt samen met Stato omtrent het opnemen van de EI (Energie–index) van woningen. Zo hebben wij van 16 appartementen in de Ruitersteeg in Alkmaar de energie-index opgenomen.

Opname Energie-Index

Energielabelsdirect.nl neemt het energielabel op aan de hand van verschillende kenmerken in een woning. Het keteltype, de ramen, de vloer, isolatie en eventuele zonnepanelen. Energielabelsdirect.nl is BRL9500 gecertificeerd en op de hoogte van veranderingen in wet – en regelgeving. Om de kwaliteit te waarborgen worden de opnamegegevens gecontroleerd door onze adviseurs. Gegevens worden door ons op een professionele manier verwerkt. Ook mogen wij de energielabels afmelden bij de RVO. Hiermee kunnen wij het proces van A tot Z voor onze klanten verzorgen.